Inmiddels is de jaarvergadering geweest. Ik was een beetje verbaasd, dat er zo weinig leden aanwezig waren. Maar goed, je ...

Inmiddels is de jaarvergadering geweest. Ik was een beetje verbaasd, dat er zo weinig leden aanwezig waren. Maar goed, je kunt het ook positief bekijken en denken, dan zullen zij het allemaal wel goed vinden wat we doen.
En zo bekijk ik het dan ook maar.
Ik zou je wel willen aanraden om toch de moeite te nemen om de notulen en het jaarverslag 2017 te lezen op onze website, zo ben en blijf je weer op de hoogte van het reilen en zeilen binnen ons clubbie.
Zo heb je ook kunnen lezen en nu ook op facebook mogen zien, dat we op zoek zijn naar een commissielid. Dus is het wat voor je om met ons mee te denken en samen met ons de club te besturen, laat dan wat van je horen of bel me op en kom de eerstvolgende bestuursvergadering proefdraaien.

Ook hiervan hebben we tijdens de jaarvergadering al een mededeling gedaan:

Alle vrijwilligers die zich hebben opgegeven voor het clubhuisbeheer  zullen binnenkort van ons een mail krijgen, waarin we jullie uitnodigen om zaken met elkaar af te stemmen wat het klussen betreft.

En alle vrijwilligers die zich hebben opgegeven voor ritten, narijden en/of weekenden uitzetten,  krijgen ook binnenkort een uitnodiging, zodat dat ook met elkaar doorgesproken kan gaan worden.


En dan de evenementen.
Het laatste evenement, die we gehad hebben voor de jaarvergadering is de wijnproeverij geweest. Onder leiding van Jan de Boer is dit weer een gezellige avond geworden met heerlijke wijnen en ook met bijpassende eigengemaakte hapjes.
Dat kun je wel aan Jan overlaten.

Wat zijn de eerstkomende evenementen:
-zondagmiddag 18 februari Midwinterborrel van 16.00 tot 20.00 uur . Ron en Ruud maken een heerlijke pan erwtensoep.( je hoeft je dit keer niet op te geven)

-vrijdag 2 maart clubavond
-zaterdag 17 maart vanaf 14.00 uur 's middags opgeven kilometerstand bij Thea en 's avonds gezellige muziek, dus benen van de vloer
-zondag 2 april de 21e Kouwe Kuitenrit , start in ons clubhuis vanaf 9 uur

Kijk voor alle data op onze website en zie onze nieuwsbrieven.

Verder is er al een oproep gedaan naar oude foto's of filmpjes van de club. Mocht je ze hebben, laat het ons weten.

Ik zie jullie zondag bij de midwinterborrel!

Groet,
Mirjam

 lees meer ...

Het lijkt er toch op dat er nog een beetje winter in aantocht is. Dat betekent 's ochtends krabben.

Om ...

Het lijkt er toch op dat er nog een beetje winter in aantocht is. Dat betekent 's ochtends krabben.

Om het winterleed te verzachten houden we op zondagmiddag 18 februari een midwinterborrel.

Wij zorgen voor een lekker speciaalbiertje van de tap ... of sterker :-).

Onze eigen MC68 hobby kok zal -met hulp- zorgen voor een teil met erwtensoep (of is het erbsen suppe).

Nu maar hopen dat Ron geen noodstop hoeft te maken op de autobahn.

Clubhuis is open vanaf 16:00 uur.

 

 lees meer ...

        

1.  Opening

Mirjam opent de vergadering met de verdrietige mededeling dat Wietse en Yolanda hun vertrouwen in het ...

        

1.  Opening

Mirjam opent de vergadering met de verdrietige mededeling dat Wietse en Yolanda hun vertrouwen in het bestuur hebben opgezegd en daarbij hun lidmaatschap van MC’68 hebben opgezegd. Dit is gebeurd n.a.v. een kwestie bij het verhuren van het clubhuis aan de shanty groep Bruine Zelen. Mocht een van de leden hier vragen over hebben, dan vraagt het bestuur of die persoon aansluit bij de volgende bestuursvergadering.

 

We gaan verder met het verslag van afgelopen jaar:

2017 in vogelvlucht

JANUARI

-De start van het nieuwe jaar met een traditionele nieuwjaarsborrel, goed bezocht, met een hapje en een drankje en heerlijk eigen gebakken oliebollen.

-Nieuwe koeling onder de bar ingebouwd

FEBRUARI

-Net als nu de jaarvergadering, goed bezocht. Met als speerpunt het gebrek aan leden voor bardienst en schoonmaak. Gelukkig is hier achteraf door meerdere leden gehoor aan gegeven.

-Vincent Zwiers treedt na 12 jaar af als commissielid. Alle andere bestuursleden blijven aan.

-De evenementenkalender wordt gepresenteerd.

-Een presentatie over onze website

-De verlichting is aangepakt, veel led lampen nu en meerdere dimmers.

-De bijkeuken is grondig opgeruimd, er is een grote kast geplaatst, zodat als de garage opgezegd is , alle spullen daar droog kunnen liggen.

-Culinaire wereldreis met dit jaar als thema Azië, opkomst 25 m/v

MAART

-Bezoek van Benno Graas en Thecla , presentatie van hun wereldreizen op de motor, zeer goed bezocht

-Inschrijving km vreter, 21 inschrijvers. En start selfie tour, ’s avonds feest met een DJ

-Garage opgezegd, besparing € 1.200,00 per jaar

-Nieuw logo bord ontworpen door Rob de Haas

APRIL

-Kouwe kuitenrit, mooi weer, 81 inschrijvingen

-Pre Willemsavond met Amerikaanse bbq, ondanks het slechte weer en kou een grote opkomst 35 m/v

MEI

-Puzzeltocht, 100 km, helaas maar 7 deelnemers, waarschijnlijk door de Moederdag

JUNI

-Pinksterweekend in Luxemburg, goed bezocht, redelijk tot goed weer met een onwijs grote partytent, speciaal voor ons neergezet.  Een bonte avond georganiseerd door onze jongste clubleden, hartstikke leuk gedaan.

-Een week na het Pinksterweekend waar ze nog bij was, overlijdt onze Mieke.  Mieke is met de club grootgebracht. Haar laatste wens was om met een klein gezelschap haar afscheidsfeest te vieren op  onze club. Ze zal altijd in onze herinnering blijven als een lieve meid, een vriendin van velen en een ongelooflijk feestbeest, die zo van het leven hield en er ook elke dag een feestje van probeerde te maken. Helaas was voor haar dit feest veel te kort.

JULI

-Monsterrit, 350 km, heel goed weer, 23 deelnemers, rit door Noord Nederland

AUGUSTUS

-geen evenementen ( vakantietijd)

SEPTEMBER

-Quatrorit, bij ons 51 inschrijvingen, totaal over de 4 clubs hebben er 119 motoren meegereden

-Meedenkavond: ritten verdeeld,  pinkster-  en najaarsweekend besproken, jubileumweekend aangekaart  en jubileumcommissie gevormd, selfietoer besproken, eventuele Schotlandreis,

OKTOBER

-Najaarsweekend in Sundern, hotel vol, 32 m/v, super gezellig, alleen de  terugweg was erg nat en glibberig

-Einde kilometervreter en feestavond in Schotse stijl, Goed bezocht en heel gezellig. Uitslag km vreter: Klaas 1, Rita 2 en Erwin 3

NOVEMBER

-Sinterbok, gezellige bokbier avond, met verschillende bokkies, goed bezocht

DECEMBER

-Kerstkien en tombola, gezellig druk als vanouds  en  veel mooie prijzen

-Kerststukjes maken met heel veel dames, gezellig en leuk

  

2.   Mededelingen en ingekomen stukken

De Bruine Zelen heeft ons een uitnodiging gestuurd om ons te bedanken dat ze jarenlang ons clubhuis hebben kunnen

De nieuwe clubpassen kunnen na de vergadering worden opgehaald bij Jessy. Voor degenen die er niet zijn worden de overgebleven passen in de kassa achter de bar bewaard.

3.    notulen vorige vergadering

Akkoord

4.    Financien

Ron en Jolanda van de kascontrolecommissie zijn beide niet aanwezig, maar hebben wel de kascontrole uitgevoerd en die is akkoord bevonden.

Wietse was reserve, dus daar moeten we even een andere oplossing voor vinden en wij willen graag Jolanda en Ron vragen het nog een jaar te doen, wie wil er dan als reserve voor volgend jaar? Sasha geeft zich op.

VERKLARING FINANCIEN

 

Puur financieel een +  van         €             3910.16

Op de balans een + van            €             5146.47

Wat is de oorzaak hiervan?

Er zijn belangrijke investeringen geweest:  Nieuwe Koelkasten

                                                               Kast in berghok

                                                               Veel ledverlichting

Deze investeringen worden in 5 jaar afgeschreven en staan dus voor 80% op de balans, waardoor de balans een grotere + heeft dan het financieel overzicht.

De baromzet heeft een brutowinst gegenereerd van bijna 50%

Dat komt ondermeer door het bier welke door Ron en Wouter gebrouwen wordt.

Voor Heineken bier betalen wij € 2.75 per liter Ex BTW.

Voor het bier van Ron betalen wij  € 1.00 per liter en Ron rekent geen BTW

De vaste lasten van het clubhuis zijn belangrijk naar beneden gegaan.

Zo hebben wij geen spoelkosten meer, maar maken Ron, Wouter, Chiel en Remco de biertap installatie zelf schoon, wat een investering was van iets meer dan € 100,00  en wordt er € 40,00 per maand bespaart.

Ook kregen wij € 313.13 terug van Nuon omdat er aanzienlijk minder stroom verbruikt is door de nieuwe koelkasten en de Led verlichting.

Daarnaast is de garage opgezegd, wat een besparing oplevert van € 80,00 per maand. Alleen de eerste 3 maanden is er nog huur betaald.

Wel staan wij voor een paar belangrijke uitgaven. Zo wil het bestuur een nieuwe vloer in het clubhuis en bestaat de club dit jaar 50 jaar, wat wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij willen laten gaan.

Daarnaast willen wij een behoorlijke reserve houden, voor als er investeringen aan het clubhuis moeten worden gedaan. Denk hierbij aan een nieuw dak, wat ook al meer dan 20 jaar oud is.

 5.  Bestuursverkiezing

Voorzitter Mirjam Boon-Schuurman: Aftredend, herkiesbaar, maar voor maar 1 jaar.
Penningmeester Jan Vermeulen: Aftredend, herkiesbaar
Secretaris Jessy de Boer: Aftreden, niet herkiesbaar
Commissielid Thea Zwart: aftredend/herkiesbaar
Commissielid Sandy Zwart: aftredend/herkiesbaar
Commissielid Peter Menagie: aftredend/ herkiesbaar

We nemen afscheid van Jessy de Boer na 9 jaar een zeer gewaardeerd bestuurslid te zijn geweest. Dankjewel Jessy!

Het voorstel is om Sandy secretaris te maken. Hier word volop positief op gereageerd.

Het bestuur kan nog nieuwe commissieleden gebruiken. Je kunt je hier altijd voor opgeven.

6.         Evenementen en feestcommissie

Peter neemt met ons de feestagenda door. De data voor de evenementen en toerritten zijn op de website te vinden.

Dit jaar bestaat de club 50 jaar. Dit moet natuurlijk gevierd worden. Hier is een brainstormsessie over gehouden en er zijn legio ideeën voor. De definitieve invulling is nog niet vastgelegd en er wordt verder geen tipje van de sluier opgelicht.

Jan en Wil hebben de Pinksterorganisatie overgenomen van Wietse en Yolanda. Er moest direct een camping worden gezocht en de keuze is gevallen op Moulin de Bistain, waar de club al eens eerder geweest is. Hier zijn nog huisjes te huren, maar het zijn er niet veel meer. Wil je iets huren, neem dan zelf contact met de camping op en geef even aan dat je van MC’68 bent.
Hier wordt z.s.m. nog een nieuwsbrief over verstuurd.

7.     Clubhuisbeheer en barbeheer

Er wordt een vergadering gepland met de vrijwilligers die zich voor klussen hebben opgegeven om de klussen te noteren en daar direct data voor te prikken.

 8.     Website en nieuwsbrieven

Het kan niemand ontgaan zijn, Wouter heeft een nieuwe website voor MC’68 gebouwd. Deze website is o.a. duidelijker opgezet, beter geschikt gemaakt voor senioren ;-) en hij is nu ook goed te bekijken op mobiel en tablet.

Tevens kunnen de kosten voor de hosting naar beneden.

9.    Rondvraag

Marieke: hadden we vorig jaar niet afgesproken dat de notulen van de vorige jaarvergadering een week van te voren rondgemaild zouden worden? Dat is nu niet gebeurd, maar zal volgend jaar gebeuren.

 10.     Sluiten jaarvergadering

Mirjam sluit de jaarvergadering om 22.30 uur. Even een drankje van de club!

 lees meer ...

Pinksterweekend 2018

Nieuws over Pinkster: Het wordt dit jaar de camping Moulin de Bistain in Cherain in België. Voor velen een bekende ...

Nieuws over Pinkster: Het wordt dit jaar de camping Moulin de Bistain in Cherain in België. Voor velen een bekende camping.

Mocht je wat willen huren , dan moet je er wel snel bij zijn, want er is niet zo heel veel te huur.

Geef bij reserveren dan wel even aan dat je van MC’68 bent.

Verdere info volgt later.

http://www.maredresorts.be/moulindebistain/reserveren/

 lees meer ...

Twitter / Facebook:
- naam aangepast naar MC Achtenzestig Krommenie om verwarring te voorkomen.

Evenementen:
- Komen pas een maand voor het daadwerkelijke ...

 lees meer ...

Jaarvergadering 2018

Vrijdagavond is het tijd voor het jaarlijkse hoogtepunt, de jaarvergadering.

Voor de leden is dit DE kans om de gang ...

Vrijdagavond is het tijd voor het jaarlijkse hoogtepunt, de jaarvergadering.

Voor de leden is dit DE kans om de gang van zaken binnen de club te bespreken.

Voor het bestuur is dit de gelegenheid om verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar en tevens vooruit te kijken naar 2018.

Aanvang 21:00 uur. 

Agendapunten jaarvergadering: 

1.Opening en welkom

2.Ingekomen stukken

3.Goedkeuring vorige notulen (Jessy legt ze op de tafels )

4.Financiën en kascontrole

5.Bestuursverkiezing

Voorzitter Mirjam Boon-Schuurman: aftredend en herkiesbaar 
Penningmeester Jan Vermeulen: aftredend en herkiesbaar 
Secretaris Jessy de Boer: aftredend en niet herkiesbaar 
Commissielid Peter Menagie: aftredend en herkiesbaar 
Commissielid Sandy Zwart: aftredend en herkiesbaar 
Commissielid Thea Zwart: aftredend en herkiesbaar 
        
6.Evenementen

7.Clubhuisbeheer en Barbeheer 

8.Website en nieuwsbrieven 

9.Rondvraag

10. Sluiting

Ik zie jullie graag op de jaarvergadering op 2 februari a.s. 

 lees meer ...

We zijn al weer druk bezig met de voorbereiding voor de jaarvergadering op vrijdag 2 februari a.s.
Hieronder de ...

We zijn al weer druk bezig met de voorbereiding voor de jaarvergadering op vrijdag 2 februari a.s.
Hieronder de agendapunten. We zullen er ook nog een nieuwsbrief voor rondsturen.
Ik kan nu alvast vertellen, dat we een goed financieel jaar hebben gehad en de kascontroleurs weer tevreden waren.
En er gaat een verandering plaatsvinden in het bestuur.
Jessy gaat ons jawel na 10 jaar verlaten, om wat meer tijd te krijgen voor andere werkzaamheden.
Natuurlijk willen we dit liever niet, maar Sandy maakte weer een heleboel goed. Zij heeft zich aangemeld om de taken van Jessy over te gaan nemen.
Dit betekent , dat als jullie het daar mee eens zijn er een vacature vrij is voor een commissielid. We bespreken dit uiteraard met jullie op de jaarvergadering.

Inmiddels hebben we met de leden die zich daarvoor hebben opgegeven al een datum gepland om voor het eerst bij elkaar te komen inzake de organisatie van het jubileumweekend.
Het zal niemand ontgaan zijn, dat we dit jaar al 50 jaar bestaan en daarvoor een feestje mogen geven.

Wat hebben we de afgelopen maanden nog aan evenementen voorbij zien gaan, dat was eerst met een grote groep dames kerststukjes maken onder leiding van Daniëlle en daarna de Kerstkien.
Goed druk, gezellig en echt weer een tafel vol leuke cadeaus.
En de Nieuwjaarsreceptie, ook goed bezocht, 32 man en vrouw, met bubbels, hapjes en broodjes bockworst, weer zeer goed verzorgt.

De evenementenkalender 2018 zal in de jaarvergadering gepresenteerd worden.
De feestcommissie is daar heel druk mee aan de gang en ook al bezig om met de start kilometervreter een band te boeken.

Agendapunten jaarvergadering:

1.Opening en welkom

2.Ingekomen stukken

3.Goedkeuring vorige notulen (Jessy legt ze op de tafels )

4.Financiën en kascontrole

5.Bestuursverkiezing

Voorzitter Mirjam Boon-Schuurman: aftredend en herkiesbaar
Penningmeester Jan Vermeulen: aftredend en herkiesbaar
Secretaris Jessy de Boer: aftredend en niet herkiesbaar
Commissielid Peter Menagie: aftredend en herkiesbaar
Commissielid Sandy Zwart: aftredend en herkiesbaar
Commissielid Thea Zwart: aftredend en herkiesbaar
       
6.Evenementen

7.Clubhuisbeheer en Barbeheer

8.Website en nieuwsbrieven

9.Rondvraag

10. Sluiting

Ik zie jullie graag op de jaarvergadering op 2 februari a.s.

Groet,Mirjam

 lees meer ...

De tijd vliegt. Zo nadert ook de sluiting van de inschrijving voor de wijnproeverij (12 januari)

De kosten zijn 16 ...

De tijd vliegt. Zo nadert ook de sluiting van de inschrijving voor de wijnproeverij (12 januari)

De kosten zijn 16 euro per persoon. Het thema is Portugal.
Jan de Boer zal weer zorgen voor een hele mooie selectie wijnen en de bijbehorende hapjes.

Stuur dus even een mailtje naar feestcommissie@mc68.nl of geef even bij het facebook evenement aan dat je komt.

 lees meer ...

Lid worden!

Agenda

02 maart
Clubavond
17 maart
Inschrijving kilometervreter
17 maart
Feestavond kilometervreter
02 april
21e Kouwe Kuitenrit
06 april
Clubavond
meer

Foto's

Social media

© 2017 - MC'68 - Wouter