Selfietoer 2021

Beste Leden,

 
Wat een feest! Het weer wordt steeds beter en nu hebben we ook nog eens een Selfietoer ...

Beste Leden,

 
Wat een feest! Het weer wordt steeds beter en nu hebben we ook nog eens een Selfietoer voor jullie!
 
Download de route, deze staat onderaan op onze "routes pagina": https://mc68.nl/routes/index.html
Of stuur een email naar toercommissie@mc68.nl
 
De route van 125km door Noord-Holland is uitgezet door Wouter Gooijer.
📸> Het selfie-moment is op de westfriese zeedijk, vanaf daar kun je de uitkijktoren bij kasteel Nuwendoorn zien. Zorg dus dat die ook op de selfie te zien is ;)
 
> Stuur je selfie naar toercommissie@mc68.nl dan wordt daar een mooie compilatie van gemaakt die we aan het einde van het seizoen met jullie kunnen delen. Leuk!
 
Veel rij-plezier!

 lees meer ...

KouweKuiten 2021

Beste Leden,

De Kouwe Kuiten Rit is vanaf nu te downloaden.
Ga naar de "Routes" pagina op de MC'68 ...

Beste Leden,

De Kouwe Kuiten Rit is vanaf nu te downloaden.
Ga naar de "Routes" pagina op de MC'68 website, daar vind je hem onderaan de lijst.
https://mc68.nl/routes/

De route is .gpx bestand met een track.

Mocht je problemen ondervinden met het downloaden van de route, stuur dan een email naar toercomissie@mc68.nl om deze per mail te ontvangen.

Veel plezier met de rit!

 lees meer ...

 

Hallo Allemaal,

 

We zijn weer in een nieuw jaar en de echte lente laat zo te zien niet ...

 

Hallo Allemaal,

 

We zijn weer in een nieuw jaar en de echte lente laat zo te zien niet lang meer op zich wachten. Als de sneeuw in April straks voorbij is (wie had dat ooit gedacht)

 

De inschrijving van de Kilometer vreter is al geweest (11 inschrijvingen) Mocht je motor nog niet hebben ingeschreven en wil je dat toch nog doen, neem dan even contact op met Thea.

 

De eerste evenementen komen er alweer aan, op 18 April aanstaande is onze befaamde en vermaarde kouwe kuitenrit, dit keer uitgezet door Jasper. COVID-19 is er nog steeds. Dus we moeten wel wat aanpassingen maken. We hebben daarom de volgende keuzes moeten maken.

Het clubhuis blijft gesloten (geen bar / koffie / wc) De rit is voor iedereen te rijden die dit wil (ook niet leden) (we hebben de rit afgemeld bij het LOOT) 

Voor degene die hem willen rijden is de route verkrijgbaar door te mailen naar toercomissie@mc68.nl of hem te downloaden vanaf de website! (Hou hiervoor de website in de gaten)

 

 

Als we de kouwe kuitenrit hebben gehad dan is het daarna alweer tijd voor Pinksteren. Daar hebben we iets minder goed nieuws helaas.

 

We hebben contact gezocht met de eigenaar van Hellenthal om te kijken of het mogelijk is om Pinksteren 2021 weer daar met z’n allen te kunnen “vieren”.  Er is een eigenaars wissel geweest en  we hebben voorzichtig informatie ingewonnen. De regels in Duitsland zijn een stuk strenger dan hier in Nederland. Voorlopig zit Duitsland nog op slot en verwacht hij over 3 tot 4 weken meer duidelijkheid te kunnen geven. Helaas klinkt het niet hoopvol en dat is het ook zeker niet. Het is de verwachting dat de regels voorlopig nog strikt blijven in Duitsland. 


We hebben hier dan ook met het bestuur het besluit moeten nemen om helaas voor de 2e maal het Pinksterweekend niet door te kunnen laten gaan. We gaan net zoals vorig jaar kijken naar een alternatief. Hopelijk na Juli zijn er meer versoepelingen mogelijk, zodat er Pinkster2 van vorig jaar weer kunnen herhalen. 

 

Ik hoop dat iedereen hier zich in kan vinden. Mocht je nog vragen hebben, dan weten jullie me te vinden (voorzitter@mc68.nl

 

Blijf gezond!

 

Namens het bestuur MC’68,

 

Remco

 lees meer ...

Het duurt nog even maar dit weekend is altijd goed bezocht en gezellig.
Dus als #CORONA# het toelaat gaan we ...

 lees meer ...

Beste Leden, het is weer tijd voor de inschrijving km vreter!
 
Zaterdag 27 maart
Van 14.00 tot 16 ...
Beste Leden, het is weer tijd voor de inschrijving km vreter!
 
Zaterdag 27 maart
Van 14.00 tot 16.00
 
We hopen dit jaar natuurlijk op meer ritjes. 
Niemand weet hoe dit jaar gaat verlopen. Maar het inschrijven van de km vreter is in ieder geval weer een nieuwe start :)
 
Tijdens het inschrijven zal het geen probleem zijn om onderling afstand te houden. Er is buiten genoeg ruimte.
Dus kom langs met je stalen ros en schrijf je in!
 
Bestuur MC68

 lees meer ...

Hallo Allemaal,

 

Onderstaand vinden jullie de notulen terug van de Jaarvergadering van dit jaar.
We hebben 1 vraag binnen ...

Hallo Allemaal,

 

Onderstaand vinden jullie de notulen terug van de Jaarvergadering van dit jaar.
We hebben 1 vraag binnen gehad van Jessy, het antwoord is in de notulen opgenomen.

Daarnaast hebben we Thea ook nog bedankt met een mooie bos bloemen voor haar inzet bij het bestuur! We hebben nu wel een lege plek aan de bestuurstafel die we graag willen opvullen. Als je graag commissielid wil worden, stuur dan een mail naar voorzitter@mc68.nl.

Wil je weten wat een commissielid allemaal doet en hoeveel tijd het je kost? ook dan, stuur een mail naar voorzitter@mc68.nl

Met vriendelijke groet,

Uw voorzitter

Remco

 

Datum: Vrijdag 12-02-2021 Locatie: Online

Voorzitter: Remco Heerooms

Aanwezig: Remco, Jan, Ron, Jasper Patrick

Afwezig:

Notulist: Patrick

AGENDA JAARVERGADERING 2021

1. OPENING

Remco opent de vergadering.

 

2020 IN VOGELVLUCHT

 

JANUARI

Het begin van het jaar, vol goede hoop en voornemens. Voor veel mensen tegenwoordig Dry

January, voor ons altijd een goed excuus voor een feestje onder de noemer nieuwjaarsborrel.

Helaas kon er 1 activiteit niet plaats vinden, de wijnproeverij. Alsof het een voorbode was :(

 

FEBRUARI

In deze maand was weer de jaarlijkse jaarvergadering. Sandy heeft afscheid genomen van het

bestuur en de inschrijving voor de kilometer vreter met de feestavond kwam alweer in zicht..

Maarrr wat we nog niet wisten, Corona was inmiddels in Nederland. Met alle gevolgen die we

maar al te goed nog weten.

 

MAART / APRIL

We zitten vol in de “intelligente” lockdown en we weten totaal niet waar we aan toe zijn :(

Alle leuke dingen konden niet doorgaan, geen kouwekuitenrit, geen Pinkster.

Gelukkig heeft de Feestcommissie wel een superleuke fietspuzzeltocht in elkaar gezet.

Het was een flink stukje trappen. Maar met de lentezon was dat zeker geen straf.

 

JUNI

We hebben een nieuwe secretaris! Niemand minder dan Patrick Vermeulen. Inmiddels zitten we

ook al even in een “intelligente" lockdown. Niks kan en mag. Er waren voor Juli pas weer

versoepelingen aangekondigd. We hebben in maart wel al het hele clubhuis corona-proef

gemaakt. Omdat we Pinkster hebben gemist, hebben we gekeken naar een alternatief pinkster

en daarvoor het een en ander voorbereid als het door kan gaan.

Daarnaast hebben we het ook voor elkaar gekregen een 1e rit te rijden, de warme kuiten rit!

 

JULI

Vakantietijd :)

 

AUGUSTUS

Het is nog steeds een vakantie periode, maaarrrr er staat wel een rit klaar, de monsterrit!

 

OKTOBER / NOVEMBER / DECEMBER

Gelukkig hebben we het voor elkaar om toch nog een alternatief pinkster te houden, ondanks

corona konden we toch nog met een flinke club op pad naar Groningen.

Helaas was deze maand ook een teleurstelling, de clubavonden konden niet meer doorgaan, ook

hebben we moeten besluiten dat we voorlopig geen grote evenementen konden organiseren.

Helaas dus geen winterprogramma met alle bekende dingen zoals de kerststukjes maken,

afsluiting van de kilometervreter (wat altijd een superleuke feestavond is) maar ook Jan die niet

de ballen van de kerstkien kon laten draaien. Helaas zitten we nog steeds in een situatie waar

niks kan en mag :(

 

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

* Geen mededelingen of ingekomen stukken.

 

3. NOTULEN VORIGE VERGADERING

* In de vorige notulen staat dat de gevels en vloer van het clubhuis iets verzakken, maar er

staat niet bij hoe dit opgelost kan worden.

Reactie: De verzakking is minimaal en niet dusdanig dat er nu iets aan moet gebeuren.

We houden het in de gaten.

Verder is de notulen akkoord.

 

4. FINANCIEN

VERKLARING FINANCIEN

De verklaring is akkoord bevonden.

Nieuwe kas controle commissie is: Jessy de Boer en Klaas te Linde.

Niemand heeft zich als nieuwe reserve gemeld. Die zoeken we nog steeds.

 

5. BESTUURSVERKIEZING

* Voorzitter Remco Heerooms: Niet aftredend.

* Penningmeester Jan Vermeulen: Niet aftredend.

* Secretaris Patrick Vermeulen: Niet aftredend.

* Commissielid Thea Zwart: aftredend/niet herkiesbaar

* Commissielid Ron Rijkhoff aftredend/herkiesbaar

* Commissielid Jasper de Leeuw aftredend/herkiesbaar

 

Er zijn geen nieuwe bestuursleden aangemeld. We zoeken nog steeds 1, en liever 2 nieuwe

bestuursleden om het bestuur te versterken. In de nabije toekomst hebben we ook een

penningmeester nodig. Jan heeft al eerder aangegeven graag ruimte te maken voor verse

penningmeester.

 

Thea wordt bedankt voor haar diensten als Commissielid.

 

6. EVENEMENTEN EN FEESTCOMMISSIE

* Selfietoer, geen datum, uitzetter: Wouter Gooijer

* Kouw kuitenrit, 18 april 2021, uitzetter: Jasper de Leeuw

* Pinksterweekend, 23 & 24 mei, Is voor 2020 uitgezet door Jan en Wil, doorzetten naar 2021.

Routes zijn door Erwin gemaakt.

* Freak Rally of Dutch 1000, 3 juli, uitgezet door MMC72 of downloaden van internet (Dutch

1000)

* Monsterrit, 29 Augustus, uitzetter: Remco Heerooms.

* Najaarsweekend 17, 18 en 19 september, uitzetters: Erwin & Mirjam Boon

Heb je ideeen? Geef het door.

 

7. CLUBHUISBEHEER EN BARBEHEER

* Klusdag maart/april, oproep voor meer mankracht

 

8. WEBSITE EN NIEUWSBRIEVEN

* Geen opmerkingen

 

9. RONDVRAAG

* Geen vragen

 

Sluiting

 lees meer ...

Hallo Allemaal,

 

Bij deze de nieuwsbrief met de verdere informatie over de jaar vergadering.

We hebben afgelopen dinsdag de ...

Hallo Allemaal,

 

Bij deze de nieuwsbrief met de verdere informatie over de jaar vergadering.

We hebben afgelopen dinsdag de agenda vast gesteld en alvast concept notulen gemaakt.

Samen met de financiële data van Jan zijn het inmiddels 3 pagina’s. Dit is niet heel makkelijk om in een nieuwsbrief te krijgen of om op de website te zetten.

 

Hiervoor hebben we inmiddels ook een oplossing bedacht :) we hebben de bestanden neergezet bij we-transfer, hierdoor kunnen jullie ze zelf downloaden, uitpakken etc. 

Uiteraard is het bestand ook beveiligd, we willen niet natuurlijk dat jan-en-alleman erbij kunnen.

 

Jullie kunnen de documenten via onderstaande link downloaden:

https://we.tl/t-t4KCZzpR2o

 

Het is 1 .zip bestand wat gedownload wordt, als je de documenten wilt uitpakken / bekijken dan is daar een wachtwoord voor nodig. Toepasselijk hebben we gekozen voor: ikwilmotorrijden (allen kleine letters)

 

Mocht je nu toch problemen hebben met downloaden/openen van de bestanden, stuur dan een mail naar voorzitter@mc68.nl dan stuur ik de bestanden los toe per ommegaande.

 

Ik wil jullie alvast bedanken voor jullie input van deze jaar vergadering!

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur MC'68

 lees meer ...

 

 

Hallo Allemaal,

 

Het is weer eens hoog tijd voor de Jaarvergadering van MC68. Nu gaat hij voor ...

 

 

Hallo Allemaal,

 

Het is weer eens hoog tijd voor de Jaarvergadering van MC68. Nu gaat hij voor het eerst toch echt anders worden dan normaal. We hebben met het bestuur besloten dat we hem “online" gaan houden.

Ik zal even uitleggen hoe we dit voor ons zien en hoe het werkt.

 

Allereerst vind je de notulen van afgelopen jaar terug op de website. We hebben besloten deze maar op 1 plek neer te zetten om verwarring te voorkomen. We willen jullie vragen deze door te nemen. (https://mc68.nl/verslagen/bestuur/25/notulen-jaarvergadering-7-feb-2020.html) 

 

Daarnaast gaan we morgen (2 Feb) ook de nieuwe agenda opstellen en jullie ontvangen deze per email (via de welbekende nieuwsbrief).

De agenda is iets anders dan normaal. Eigenlijk is het stiekem de jaarvergadering zoals we hem met jullie willen bespreken. Ook daar vragen we jullie deze door te nemen.

 

Mochten jullie dan vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je dit mailen naar voorzitter@mc68.nl 

 

Wij (het bestuur) zullen dan vrijdag 12 Februari alle vragen en/of opmerkingen bespreken en beantwoorden via de notulen van de Jaarvergadering. Normaal krijgen jullie deze altijd aan het begin van het nieuwe jaar, maar dit jaar krijgen jullie hem een heeeeel stuk eerder :) we zullen hem dan weer bekend maken via een nieuwsbrief.

 

Mocht je andere vragen hebben of punten die je graag in de jaarvergadering besproken wil zien worden? Goed nieuws ook dat kan, simpelweg door een mail sturen naar voorzitter@mc68.nl 

 

We hebben overigens bewust voor deze wijze gekozen. We hebben ook gekeken om een soort “Zoom”/ online meeting te houden. Maar zo’n online meeting met zo’n grote groep mensen is zonder een regisseur/begeleider (met de bijbehorende software) voor ons niet te organiseren.

 

Ik hoop dat jullie hier begrip voor kunnen opbrengen. We proberen het beste ervan te maken onder de huidige maatregelen. 

 

Ik hoop dat we elkaar gauw weer in het echt kunnen zien!

 

Met vriendelijke groet,

 

Uw voorzitter, Remco.

 lees meer ...

 

Datum: Vrijdag 07-02-2020 Locatie: Clubhuis (21.15- 23.30) Voorzitter: Remco Heerooms

Aanwezig:  Remco Jan, Sandy, Thea , Ron ...

 

Datum: Vrijdag 07-02-2020 Locatie: Clubhuis (21.15- 23.30) Voorzitter: Remco Heerooms

Aanwezig:  Remco Jan, Sandy, Thea , Ron, Patrick en Jasper

Afwezig:

Notulist:Sandy

page1image23433536

NOTULEN JAARVERGADERING 2020

1. OPENING

Remco heeft iedereen van harte welkom.

We gaan verder met het verslag van afgelopen jaar:

2019 IN VOGELVLUCHT

JANUARI

 • nieuwjaarsborrel: goed bezocht, erg gezellig

 • Wijnproeverij o.l.v. Jan de Boer, die heeft “wijnen, wijnen, wijnen” uitgevonden voor Martien Meiland.

  FEBRUARI

 • Midwinterborrel, ondanks de gematigde winter een groot succes

 • Een bewogen jaarvergadering die iedereen nog wel bij staat.page1image23437568 page1image23436224page1image23433344

MAART

 • Paul van Hooff kwam langs incl. motor om over zijn boek te praten. Ook veel mensen van buiten de club waren hierop afgekomen.

 • Jaarvergadering deel 2, hier ben ik voorzitter van ons mooie cluppie geworden.

 • Inschrijving kilometervreter (19 personen)

 • Feestavond is niet doorgegaan door de bestuurs perikelen.

  APRIL

 • Pre-Willemsavond was erg gezellig met BBQ.

 • 22Kouwekuitenrit, redelijke opkomst. Heel klein beetje regen, maar dat mocht de pret niet drukken.

  MEI

 • 1bestuursbrabbel Remco online.

 • Plaatsing Zonnepanelen op clubhuis

  JUNI

 • Pinksterweekend goed druk, mooi weer, wel heel veel wind op sommige momenten. Heel klein beetje regen gehad tijdens de BBQ. Mooie locatie, met wanneer het weer het toe liet een mooie geïmproviseerde glijbaan voor jong en oud.
  Het is zo een goede en mooie locatie dat hij voor 2020 ook weer is vastgelegd.

  JULI

  Freakrally, we waren weer eens de grootse club en ook nog eens de jongste deelnemers. 


 • AUGUSTUS

Vakantie maanden, geen evenementen of bijzonderheden. 

SEPTEMBER

Monsterrit door Noord-Holland/ Friesland/ Drenthe en Flevoland. 21 inschrijvingen Toercommissie vergadering, zeer lage opkomst. Beetje teleurstellend, dit is een mooi moment om wat te vragen of op te merken op de ritten!

Najaarsweekend in Duitsland, 29 deelnemers, ook wat afvallers. Zonnig en mooi weer. Prima hotel, ook weer super mooie omgeving.

OKTOBER

Uitschrijving Kilometervreter, 18 uitschrijvingen. Hierna natuurlijk de feestavond, muziek van Roland en IK. De beentjes gingen weer van de vloer!

Grote schoonmaak (lage opkomst) NOVEMBER

Bokbieravond, 4 verschillende soorten Bockbier, waaronder 1 van huisbrouwer Ron. Redelijke opkomst. Zeer gezellig en het herfstbock seizoen is erg geslaagd.

DECEMBER

Kerststukjes maken met Daan, zeer gemotiveerde en kundige groep stukjesmakers, er is een minikerstboom gemaakt.
Kerstkien, als vanouds draaide Jan de ballen rond. Iedereen was in opperste stemming. De spanning zat er dan ook goed in.

 

MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

page3image23210496 page3image23210688

 Geen


3. NOTULEN VORIGE VERGADERING

 Akkoord


4. FINANCIEN

VERKLARING FINANCIEN 

 Akkoord

Jan legt uit dat we op de prijzen voor tapbier en wijn zo goed als geen marge hebben en dat we hierdoor de prijzen zullen verhogen. Of we dit in de contributie of drank prijzen gaan doen is nog de vraag. Wat is de voorkeur van de leden? We gaan voor een € 5,- prijsverhoging van de contributie per 2021. De drankprijzen zullen met feestavonden € 0,25 duurder zijn. Dit gaat met de KM-vreter 2020 in.

Kas controle: alles oké en akkoord bevonden.
Nieuwe kas controle commissie is: Jessy de Boer en als reserve Klaas te Linde.

5. BESTUURSVERKIEZING

 •  Voorzitter Remco Heerooms:Niet aftredend.

 • Penningmeester Jan Vermeulen:Niet aftredend.

 • Secretaris Sandy Zwart:Aftredend, niet herkiesbaar

 • Commissielid Thea Zwart:aftredend/herkiesbaar

 • Commissielid Ron Rijkhoff: aftredend/herkiesbaar

 • Commissielid Patrick Vermeulen: aftredend/herkiesbaar

 • Commissielid Jasper de Leeuw: aftredend/herkiesbaar

  We zijn op zoek naar nieuwe secretaris.

  PAUZE   

page4image23208000

Sandy heeft in de pauze Sasha Groen gepeild of zij eventueel de secretaris taken op zich zou willen nemen. Dit wil zij niet.

Sandy wordt bedankt voor haar diensten.

6.EVENEMENTEN EN FEESTCOMMISSIE

Peter stop met de feestcommissie en wordt bedankt voor zijn diensten. De feestcommissie heeft al een enthousiasteling gevonden, die vanavond niet aanwezig is. Wie het is is niet duidelijk.


Martine en Daan vragen zich af of het nog zin heeft een feestcommissie te hebben, daar er weinig animo is voor evenementen. Zij nemen als voorbeeld de wijnproeverij die afgelast is. Daar had Marieke een verklaring voor. Een aantal mensen die hierbij altijd aanwezig zijn, waren op vakantie.

Mirjam oppert om ook mensen te bellen als ze hulp kunnen gebruiken.

Zonder feestcommissie kunnen we niet en we zullen evenementen moeten blijven organiseren, anders zou het een doodsteek voor de club kunnen zijn.

 

LOOT opzeggen? Na een hele discussie en voor en tegens afgewogen te hebben, besloten dat we lid van Loot blijven.
Jasper legt uit dat we ook ritten gaan aankondigen via Social Media en dat we ritten van andere clubs op onze agenda gaan zetten.

Ook legt hij uit dat we willen gaan kijken of we een rit kunnen afsluiten met een etentje, zodat de thuis blijvers eind van de middag ook naar de club kunnen komen.
Er lijkt ook behoefte te zijn aan eventueel zondagmiddag open te zijn, zodat mensen met kinderen ook gezellig een borrel kunnen drinken zonder oppas te moeten zoeken.

Ook wordt er verzocht om in de winter 2 keer per maand het clubhuis open te gooien. Dit gaan we dan de 1ste en 3de vrijdag van de maand te doen. Behalve de vrijdag voor de feestavond.

7. CLUBHUISBEHEER EN BARBEHEER

Lekkage dak boven keuken/aanbouw, dit schijnt al een keer gerepareerd te zijn volgens Erwin. We weten nu in elk geval waar we naar moeten kijken.

Vloer begint te verzakken een beide lange kanten. Volgens Erwin is liggen er betonnen fundering en met plaatsen van de vorige vloer is dit al met latjes enz. geprobeerd op te vullen.

Klusdag maart/april, oproep voor meer mankracht, die volgens Flok moet eindigen in een happy end of te wel met een borrel en een hapje.

8. WEBSITE EN NIEUWSBRIEVEN

Er zijn een aantal protocollen op de website gezet. Je moet ingelogd zij om deze te kunnen zien. Ze zijn te vinden onder het tabblad “informatie”.

9. RONDVRAAG

Andre Spil: is er een mogelijkheid of er een pin automaat komt? Hier zijn we al mee bezig. Telefoon is al aangeschaft, maar moeten ons nog verdiepen in een internet abonnement. Het kan niet zo zijn dat we onze opbrengst van een clubavond kwijt zijn aan een maandelijks abonnement. Ook dienen we rekening te houden met mensen, die moeite zouden hebben om met de telefoon en pinautomaat om te gaan. Het moet niet zo zijn dat deze mensen hun diensten gaan opzeggen. We lopen op deze manier waarschijnlijk fooi mis.

Erwin Boon: We hebben het helemaal niet over de ritten gehad of die al ingevuld zijn. De ritten waren al met de toervergadering ingevuld. Erwin mist najaarsweekend op de kalender, Er is voor de toervergadering al aangeven welk weekend dit gaat plaatsvinden. Volgende week gaan ze het weekend uitzetten en dan krijgen we een mail met de juiste datum en hotel gegevens. Remco kan zich geen mail herinneren en gaat dit nakijken.

We sluiten de vergadering.

 lees meer ...

 

Hallo Allemaal,

 

Het is alweer Kerst, helaas nog steeds met Corona :( 

De regels zijn zelfs strenger geworden ...

 

Hallo Allemaal,

 

Het is alweer Kerst, helaas nog steeds met Corona :( 

De regels zijn zelfs strenger geworden, wie had dat ooit gedacht.

Helaas kunnen er voorlopig geen activiteiten plaatsvinden en dat vinden we allemaal jammer.

Zelfs de nieuwjaarsborrel gaat hem niet worden.

 

De afgelopen weken waren zeker niet makkelijk, Maar we moeten het met z’n allen doen en dat gaat ons zeker lukken. Gelukkig is er al een beetje licht aan het einde van de Tunnel.

 

Ondanks alles wil ik jullie graag een fijne kerst en een goed nieuwjaar wensen.

Laten we hopen dat we aankomend jaar weer leuke dingen kunnen doen met een boel mensen bij elkaar. Het wordt hoog tijd voor een ouderwets goed feestje zoals alleen wij het kunnen :)

 

Met vriendelijke groet,

 

Uw voorzitter

 lees meer ...

Lid worden!
Hulp nodig?

Agenda

21 mei
Pinkster Weekend!
06 juni
Toer met een uitje
03 juli
🟠 Freak Rally! MMC72
29 augustus
Monster Rit
17 september
Najaarsweekend
meer

Foto's

Social media

© 2017 - MC'68 - Wouter