Beste leden van MC’68

 Afgelopen vrijdag was onze jaarvergadering. De opkomst was redelijk. De vergadering verliep ook voorspoedig tot aan ...

Beste leden van MC’68

 Afgelopen vrijdag was onze jaarvergadering. De opkomst was redelijk. De vergadering verliep ook voorspoedig tot aan het punt van de bestuursverkiezing. Ondanks dat Mirjam al lang heeft aangekondigd dat zij het voorzitterschap wilde opgeven, heeft niemand zich gemeld voor deze functie. Omdat ook Peter had gezegd niet langer meer lid van het bestuur te willen zijn en zich ook daarvoor geen kandidaten hadden gemeld, bleef er een bestuur over van 3 man/vrouw. Dit zijn Sandy Zwart als Secretaris, Jan Vermeulen als Penningmeester en Thea Zwart als commissielid  en tevens barbeheer. Met drie personen kunnen en willen wij niet de hele club trekken. Daarom heeft het bestuur besloten om de vergadering te schorsen en op 8 maart een buitengewone ledenvergadering uit te schrijven. Hier moet een nieuw bestuur uit komen, anders is de consequentie dat we zonder bestuur zitten en het clubhuis op slot gaat. Het bestuurslid zijn is niet heel tijdrovend. Het meeste werk is voor de secretaris en penningmeester. Het bestuur vergadert in principe 1 maal per maand.

Hierbij doen wij een dringend beroep op alle leden om 8 maart naar het clubhuis te komen, want het bestaan van onze club staat op het spel. Dit is absoluut niet de bedoeling van het bestuur, wij willen door en daar hebben wij jullie kei- en keihard voor nodig. Laten wij er met z’n allen voor zorgen dat we door kunnen!! 

Bestuur MC’68

 lees meer ...

Zaterdagmiddag 16 feb is het clubhuis open voor de midwinterborrel. 

Ruud en Ron hebben erwtensoep gemaakt (voor de niet-liefhebbers ...

Zaterdagmiddag 16 feb is het clubhuis open voor de midwinterborrel. 

Ruud en Ron hebben erwtensoep gemaakt (voor de niet-liefhebbers....er is ook champignonsoep) en een overheerlijke Rochefort van de tap. Met dit weer is het natuurlijk HEERLIJK in het zonnetje!

Tot zaterdag!

 lees meer ...

Hierbij de agenda:

 1. Opening en verslag afgelopen jaar 2018
 2. Ingekomen stukken    
 3. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2-2-2018
 4. Financiën en kascontrole
 5. Bestuursverkiezing

       Voorzitter ...

Hierbij de agenda:

 1. Opening en verslag afgelopen jaar 2018
 2. Ingekomen stukken    
 3. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2-2-2018
 4. Financiën en kascontrole
 5. Bestuursverkiezing

       Voorzitter Mirjam Boon-Schuurman: Aftredend en niet herkiesbaar
       Penningmeester Jan Vermeulen: Aftredend en herkiesbaar
       Secretaris Sandy Zwart: Niet aftredend
       Commissielid Thea Zwart: aftredend en herkiesbaar
       Commissielid Peter Menagie: aftredend en niet herkiesbaar

      6. Evenementen

      7. Clubhuis- en Barbeheer 

      8. Website en nieuwsbrieven      

      9. Rondvraag

     10. Sluiting

Het clubhuis is om 20.30 uur open en we starten om 21.00 uur.

 lees meer ...

Hierbij de Agendapunten voor onze jaarvergadering a.s. vrijdag 15 februari.

 1. Opening en verslag afgelopen jaar 2018
 2. Ingekomen stukken    
 3. Goedkeuring ...

 lees meer ...

We hebben voor ons Najaarsweekend voor het weekend van 20 t/m 22 september een leuk hotel gevonden in de ...

 lees meer ...

De winter gaat nu wel heel erg lang duren. Miljoenen kilo's aan strooizout zijn al over de weg gestrooid ...

 lees meer ...

Op vrijdagavond 1 maart geeft Paul van Hooff een lezing over zijn reis naar Tokio op een Moto Guzzi V7 ...

 lees meer ...

 

Bijgaand de notulen van de afgelopen jaarvergadering (3 feb 2018). 

Vorig jaar werd verzocht om deze tijdig rond ...

 

Bijgaand de notulen van de afgelopen jaarvergadering (3 feb 2018). 

Vorig jaar werd verzocht om deze tijdig rond te sturen.

Bij deze!

============================================================================

 

Datum: Vrijdag 3-2-2018 Locatie: Clubhuis (21.25- 22.30)
Voorzitter: Mirjam Boon

Aanwezig: Jan, Jessy, Thea, Mirjam, Sandy, Peter
Afwezig:
Notulist: Jessy

Notulen Jaarvergadering 2018

1. Opening
Mirjam opent de vergadering met de verdrietige mededeling dat Wietse en Yolanda hun vertrouwen in het bestuur hebben opgezegd en daarbij hun lidmaatschap van MC’68 hebben opgezegd. Dit is gebeurd n.a.v. een kwestie bij het verhuren van het clubhuis aan de shanty groep Bruine Zelen. Mocht een van de leden hier vragen over hebben, dan vraagt het bestuur of die persoon aansluit bij de volgende bestuursvergadering.

We gaan verder met het verslag van afgelopen jaar:
2017 in vogelvlucht
JANUARI
-De start van het nieuwe jaar met een traditionele nieuwjaarsborrel, goed bezocht, met een hapje en een drankje en heerlijk eigen gebakken oliebollen.
-Nieuwe koeling onder de bar ingebouwd
FEBRUARI
-Net als nu de jaarvergadering, goed bezocht. Met als speerpunt het gebrek aan leden voor bardienst en schoonmaak. Gelukkig is hier achteraf door meerdere leden gehoor aan gegeven.
-Vincent Zwiers treedt na 12 jaar af als commissielid. Alle andere bestuursleden blijven aan.
-De evenementenkalender wordt gepresenteerd.
-Een presentatie over onze website
-De verlichting is aangepakt, veel led lampen nu en meerdere dimmers.
-De bijkeuken is grondig opgeruimd, er is een grote kast geplaatst, zodat als de garage opgezegd is , alle spullen daar droog kunnen liggen.
-Culinaire wereldreis met dit jaar als thema Azië, opkomst 25 m/v
MAART
-Bezoek van Benno Graas en Thecla , presentatie van hun wereldreizen op de motor, zeer goed bezocht
-Inschrijving km vreter, 21 inschrijvers. En start selfie tour, ’s avonds feest met een DJ
-Garage opgezegd, besparing € 1.200,00 per jaar
-Nieuw logo bord ontworpen door Rob de Haas
APRIL
-Kouwe kuitenrit, mooi weer, 81 inschrijvingen
-Pre Willemsavond met Amerikaanse bbq, ondanks het slechte weer en kou een grote opkomst 35 m/v
MEI
-Puzzeltocht, 100 km, helaas maar 7 deelnemers, waarschijnlijk door de Moederdag
JUNI
-Pinksterweekend in Luxemburg, goed bezocht, redelijk tot goed weer met een onwijs grote partytent, speciaal voor ons neergezet. Een bonte avond georganiseerd door onze jongste clubleden, hartstikke leuk gedaan.
-Een week na het Pinksterweekend waar ze nog bij was, overlijdt onze Mieke. Mieke is met de club grootgebracht. Haar laatste wens was om met een klein gezelschap haar afscheidsfeest te vieren op onze club. Ze zal altijd in onze herinnering blijven als een lieve meid, een vriendin van velen en een ongelooflijk feestbeest, die zo van het leven hield en er ook elke dag een feestje van probeerde te maken. Helaas was voor haar dit feest veel te kort.
JULI
-Monsterrit, 350 km, heel goed weer, 23 deelnemers, rit door Noord Nederland
AUGUSTUS
-geen evenementen ( vakantietijd)
SEPTEMBER
-Quatrorit, bij ons 51 inschrijvingen, totaal over de 4 clubs hebben er 119 motoren meegereden
-Meedenkavond: ritten verdeeld, pinkster- en najaarsweekend besproken, jubileumweekend aangekaart en jubileumcommissie gevormd, selfietoer besproken, eventuele Schotlandreis,
OKTOBER
-Najaarsweekend in Sundern, hotel vol, 32 m/v, super gezellig, alleen de terugweg was erg nat en glibberig
-Einde kilometervreter en feestavond in Schotse stijl, Goed bezocht en heel gezellig. Uitslag km vreter: Klaas 1, Rita 2 en Erwin 3
NOVEMBER
-Sinterbok, gezellige bokbier avond, met verschillende bokkies, goed bezocht
DECEMBER
-Kerstkien en tombola, gezellig druk als vanouds en veel mooie prijzen
-Kerststukjes maken met heel veel dames, gezellig en leuk

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken
De Bruine Zelen heeft ons een uitnodiging gestuurd om ons te bedanken dat ze jarenlang ons clubhuis hebben kunnen
De nieuwe clubpassen kunnen na de vergadering worden opgehaald bij Jessy. Voor degenen die er niet zijn worden de overgebleven passen in de kassa achter de bar bewaard.
3. notulen vorige vergadering
Akkoord
4. Financien
Ron en Jolanda van de kascontrolecommissie zijn beide niet aanwezig, maar hebben wel de kascontrole uitgevoerd en die is akkoord bevonden.
Wietse was reserve, dus daar moeten we even een andere oplossing voor vinden en wij willen graag Jolanda en Ron vragen het nog een jaar te doen, wie wil er dan als reserve voor volgend jaar? Sasha geeft zich op.
VERKLARING FINANCIEN

Puur financieel een + van € 3910.16
Op de balans een + van € 5146.47
Wat is de oorzaak hiervan?
Er zijn belangrijke investeringen geweest: Nieuwe Koelkasten
Kast in berghok
Veel ledverlichting

Deze investeringen worden in 5 jaar afgeschreven en staan dus voor 80% op de balans, waardoor de balans een grotere + heeft dan het financieel overzicht.

De baromzet heeft een brutowinst gegenereerd van bijna 50%
Dat komt ondermeer door het bier welke door Ron en Wouter gebrouwen wordt.
Voor Heineken bier betalen wij € 2.75 per liter Ex BTW.
Voor het bier van Ron betalen wij € 1.00 per liter en Ron rekent geen BTW

De vaste lasten van het clubhuis zijn belangrijk naar beneden gegaan.

Zo hebben wij geen spoelkosten meer, maar maken Ron, Wouter, Chiel en Remco de biertap installatie zelf schoon, wat een investering was van iets meer dan € 100,00 en wordt er € 40,00 per maand bespaart.

Ook kregen wij € 313.13 terug van Nuon omdat er aanzienlijk minder stroom verbruikt is door de nieuwe koelkasten en de Led verlichting.

Daarnaast is de garage opgezegd, wat een besparing oplevert van € 80,00 per maand. Alleen de eerste 3 maanden is er nog huur betaald.

Wel staan wij voor een paar belangrijke uitgaven. Zo wil het bestuur een nieuwe vloer in het clubhuis en bestaat de club dit jaar 50 jaar, wat wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij willen laten gaan.

Daarnaast willen wij een behoorlijke reserve houden, voor als er investeringen aan het clubhuis moeten worden gedaan. Denk hierbij aan een nieuw dak, wat ook al meer dan 20 jaar oud is.

5. Bestuursverkiezing
Voorzitter Mirjam Boon-Schuurman: Aftredend, herkiesbaar, maar voor maar 1 jaar.
Penningmeester Jan Vermeulen: Aftredend, herkiesbaar
Secretaris Jessy de Boer: Aftreden, niet herkiesbaar
Commissielid Thea Zwart: aftredend/herkiesbaar
Commissielid Sandy Zwart: aftredend/herkiesbaar
Commissielid Peter Menagie: aftredend/ herkiesbaar
We nemen afscheid van Jessy de Boer na 9 jaar een zeer gewaardeerd bestuurslid te zijn geweest. Dankjewel Jessy!
Het voorstel is om Sandy secretaris te maken. Hier word volop positief op gereageerd.
Het bestuur kan nog nieuwe commissieleden gebruiken. Je kunt je hier altijd voor opgeven.

6. Evenementen en feestcommissie
Peter neemt met ons de feestagenda door. De data voor de evenementen en toerritten zijn op de website te vinden.
Dit jaar bestaat de club 50 jaar. Dit moet natuurlijk gevierd worden. Hier is een brainstormsessie over gehouden en er zijn legio ideeën voor. De definitieve invulling is nog niet vastgelegd en er wordt verder geen tipje van de sluier opgelicht.
Jan en Wil hebben de Pinksterorganisatie overgenomen van Wietse en Yolanda. Er moest direct een camping worden gezocht en de keuze is gevallen op Moulin de Bistain, waar de club al eens eerder geweest is. Hier zijn nog huisjes te huren, maar het zijn er niet veel meer. Wil je iets huren, neem dan zelf contact met de camping op en geef even aan dat je van MC’68 bent.
Hier wordt z.s.m. nog een nieuwsbrief over verstuurd.

7. Clubhuisbeheer en barbeheer
Er wordt een vergadering gepland met de vrijwilligers die zich voor klussen hebben opgegeven om de klussen te noteren en daar direct data voor te prikken.

8. Website en nieuwsbrieven
Het kan niemand ontgaan zijn, Wouter heeft een nieuwe website voor MC’68 gebouwd. Deze website is o.a. duidelijker opgezet, beter geschikt gemaakt voor senioren ;-) en hij is nu ook goed te bekijken op mobiel en tablet.
Tevens kunnen de kosten voor de hosting naar beneden.

9. Rondvraag
Marieke: hadden we vorig jaar niet afgesproken dat de notulen van de vorige jaarvergadering een week van te voren rondgemaild zouden worden? Dat is nu niet gebeurd, maar zal volgend jaar gebeuren.

10. Sluiten jaarvergadering
Mirjam sluit de jaarvergadering om 22.30 uur. Even een drankje van de club!

 lees meer ...

De wijn proeverij was ZEER gezellig en ook heel erg goed bezocht. De wijnen waren (in ieder geval voor mij ...

De wijn proeverij was ZEER gezellig en ook heel erg goed bezocht. De wijnen waren (in ieder geval voor mij) een openbaring, ik zag Griekenland niet als een wijnland. Kortom...het was weer een top avond.

Het is mogelijk om wijn na te bestellen door een mailtje te sturen naar Jan de Boer. De wijn zal dan worden afgeleverd in het clubhuis.

De geproefde wijnen zijn:

1 Lefkos - Chardonnay - uit de Atalanti Vallei €  10.95 (wit)
2 Amikron - Roditis Moschofilero van de Peloponnesos / Nemea € 8.95 (wit)
3 Omikron - Agiorgitiko ook van de Peloponnesos / Nemea €  8.95 (rood)
4 King of Hearts - Merlot Xinomavro uit Macedonie €  9.95 (rood)
5 Ampelones - Agiorgitiko uit  Nemea €  11.95 (rood)
6 Grand Reserve - Agiorgitiko uit Nemea € 12.95 (rood) 
 
Het emailadres: jdeboer@deboerendeloor.nl

 

Proost!

 

 lees meer ...

Hallo allemaal, 

Even een berichtje over pinkster, dankzij een tip van een van onze leden, hebben we een camping ...

 lees meer ...

Lid worden!

Agenda

01 maart
Clubavond met Paul van Hooff
08 maart
Buitengewone ledenvergadering
16 maart
Inschrijven kilometervreter
16 maart
Feestavond opening kilometervreter
14 april
22e Kouwe Kuitenrit
meer

Foto's

Social media

© 2017 - MC'68 - Wouter